Un Qüestionari

Sabem que alguns o molts d’aquests temes encara no els hem abordat als nostres col·lectius, però els plantegem perquè trobem important treballar-los. La proposta és invitar-nos a pensar-hi, tant abans de les jornades com també plegades el 4 i 5 d’Abril, i si ens sembla bé establir un espai com aquest amb una certa periodicitat.

Us facilitem aquest qüestionari per dues raons principals:

> En primer lloc és una invitació a pensar, davant la gravetat de la situació i amb grandesa de mires, què hauríem de fer, què podríem fer i com? Tant a escala local, barrial, com metropolitana. Partint cada una de les nostres experiències, com hem arribat aquí, com estem, quins límits trobem, quines potències i quines perspectives? Creiem que aquest treball previ facilitarà que compartim iniciatives i pensar plegades com avancem. > En segon lloc és una invitació a compartir. La nostra idea és que durant les jornades mitjançant un mapa puguem visualitzar on són els nostres espais i els àmbits en què estem treballant perquè ens ajudi a percebre les nostres forces i a imaginar tot el que podem i el que ens falta. Un parell de reflexions entorn d’aquest tema: http://recercaautonoma.blogspot.com.es/2013/10/ciutats-cooperatives-versus-smart-cities.html http://www.alkimia.info/2014/03/ciutat-comuna.html

Us agrairem que pogueu respondre la primera part del qüestionari abans del 28 de març.

 
A continuació, desenvolupem la segona part del qüestionari, amb preguntes més a fons. A respondre abans del 3 d’abril. Hi ha tres pàgines consecutives:

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.